Cửa đi xếp trượt nhôm Xingfa

Liên hệ

Cửa đi xếp trượt nhôm xingfa Là loại cửa đi có thể lắp được nhiều cánh (tối thiểu từ 3-16 cánh). Được mở bằng cách trượt và xếp gọn các cánh cửa về 1 hoặc 2 bên.
Với cấu tạo kết hợp giữa ray trượt và trục bản lề giúp các cánh cửa xếp gọn sang các bên giúp mở hết được diện tích ô cửa, không ảnh hưởng đến không gian sử dụng.
0906 464 322