Giới thiệu – Mẫu cửa lùa 3 Ray nhôm xingfa

Liên hệ

Cửa lùa 3 ray nhôm xingfa Là hệ cửa thường được thiết kể mở lùa trên 3 ray cửa. Giúp mở được diện tích ô cửa lớn (1/2 đến 2/3 diện tích ô cửa) trên đường ray; tránh được việc gió dập cửa. Là lựa chọn thích hợp cho những nơi có không gian mở bị khống chế, không thể dùng cửa mở quay.

0906 464 322